Samen lezen / Mei-inoar lêze
woensdag 15 mei 2024 09:30 - 10:30
Locatie dbieb Grou
Categorie volwassenen
Tags literatuur meet up/café (voor)lezen
Terug

Samen lezen / Mei-inoar lêze

Schuif aan bij Mei-inoar lêze (samenlezen) en geniet samen met andere lezers van mooie verhalen en gedichten. De teksten worden ter plekke uitgedeeld, luidop voorgelezen en daarna met elkaar besproken. Dat zorgt vaak voor onverwachte inzichten en mooie gesprekken. Iedereen kan meedoen, voorbereiding of voorkennis is niet nodig. Het is geen klassieke leesclub of boekenclub. De taal waarin we lezen en die we spreken passen we aan aan de voorkeur van de groep. Meedoen is gratis. De koffie en thee staan klaar! Aanmelden is niet nodig.
   
Mei-inoar lêze is een activiteit van dbieb, Leeuwarden City of Literature en de Culturele Apotheek. Kijk voor meer informatie op www.leeuwardencityofliterature.nl/meiinoarleze.   
 
Skow oan by Mei-inoar lêze en genietsje mei oare lêzers fan moaie ferhalen en gedichten.  
De teksten wurde op it plak sels útdield, lûdop foarlêzen en dêrnei mei-inoar besprutsen. Dat soarget gauris foar ûnferwachte ynsichten en moaie petearen. Elkenien kin meidwaan en tarieding of foarkennis is net nedich. It is dus gjin klassike lêsklup of boekeklup. De taal dêr't wy yn lêze en dy’t wy prate passe wy oan oan de foarkar fan de groep. Meidwaan is fergees. De kofje en tee stean klear! 
Mei-inoar lêze is in aktiviteit fan dbieb, Ljouwert City of Literature en de Culturele Apotheek. Sjoch foar mear ynformaasje op leeuwardencityofliterature.nl/meiinoarleze
 
Foto: Natalia Balanina

Ik heb een vraag over deze activiteit