Jens van Tricht
donderdag 4 april 2024 20:00 - 21:30
Locatie dbieb Leeuwarden
Categorie volwassenen
Tags college&lezing maatschappij wetenschap
Prijzen
  • standaard € 12,50
  • leden € 9,50
  • studenten € 5,00
Terug

Geannuleerd Jens van Tricht

Brainwaves

In het werken naar gelijkwaardige en rechtvaardige sekseverhoudingen, is door de vrouwenbeweging veel bereikt. Toch loopt dit deels vast op de rol en positie van mannen. Mannen moeten sterk, zelfverzekerd en onafhankelijk zijn en mogen geen kwetsbaarheid tonen. Dit belemmert veel mannen om zichzelf te zijn. Oók mannenemancipatie is nodig om te komen tot een verruiming van genderbeelden en normen, tot een herverdeling van betaalde en onbetaalde (zorg)arbeid, om gezonde en veilige seksuele relaties vorm te geven, en om iets te doen aan de rol die geweld speelt in het leven van zowel vrouwen, kinderen als mannen.

Jens van Tricht
Jens van Tricht is idealist, anarchist en een feminist. Hij gelooft in een betere wereld, en dat we ons daar allemaal voor moeten inzetten. Jens vindt dat feminisme nodig is voor een betere wereld en dat mannen feminisme nodig hebben voor een beter leven. Op 4 april komt hij naar dbieb. Kom luisteren naar zijn verhaal!
 
Brainwaves M/V/X 
Bij het woord ‘genderidentiteit’ checkt een groot aantal mensen bij voorbaat uit. Terwijl vragen over identiteit iets zeggen ‘over ons allemaal, over hoe we in de wereld staan en hoe deze wereld op ons reageert, aldus transgendermodel Valentijn de Hingh. Onder ‘echte’ emancipatie worden vaak zaken als gelijke rechten, baas over eigen lichaam en gelijke afspiegeling tussen man en vrouw in werk en politiek verstaan. Maar kun je vrouwenemancipatie los zien van hoe mannen omgaan met bijvoorbeeld (on)betaalde zorg en veilige relaties? Gendergelijkheid kan ook voor mannen betekenen dat zij minder last hebben van stereotiepe denkbeelden en rollen. Tijdens deze reeks Brainwaves praten we erover met prominente gasten.  

Ik heb een vraag over deze activiteit


Deze activiteit is geannuleerd