Alle vestigingen van dbieb zijn t/m dinsdag 25 mei gesloten. Voor vragen over onze dienstverlening tijdens de sluiting verwijzen we je graag naar de pagina met meest gestelde vragen. Onze online-activiteiten gaan wel door. Raadpleeg hiervoor de webagenda.

Spraakmakende boeken

woensdag 2 oktober 2019
20:00 t/m 22:00

Locatie dbieb Leeuwarden
Categorie volwassenen
Tags college&lezing literatuur
Terug

Spraakmakende boeken

Boris Pasternak: Dokter Zjivago - spreker Sander Brouwer

Verzorgd door diverse sprekers

(Her)ontdek een meesterwerk

Ook komend seizoen komt de succesvolle lezingenreeks Spraakmakende Boeken naar Leeuwarden! Per avond staat een ander boek centraal. Op deze avond bespreekt dr. Sander Brouwer het boek:

Boris Pasternak: Dokter Zjivago (van Oorschot, 2019)

Over het boek:
De Russische dichter Boris Pasternak werd beroemd in het Westen door de roman Dokter Zjivago. Eerst verscheen een Italiaanse vertaling in 1957, pas daarna het Russische origineel (uitgegeven in Nederland, met subsidie van de CIA). De daaropvolgende toekenning – en gedwongen weigering – van de Nobelprijs in 1958 droeg natuurlijk veel bij aan Pasternaks reputatie. Onder hoge tijdsdruk maakte Nico Scheepmaker in 1959 een Nederlandse vertaling, die nu ruim overtroffen is door de nieuwe van Aai Prins. Net als Pasternaks andere, veel kortere proza vraagt deze roman om een on-prozaïsche leeswijze. Maar hoe kunnen we een roman dan onprozaïsch lezen? Wat verandert er als we onze lezersverwachting van deze “roman” bijstellen door hem “als lyriek” te benaderen? Geen gemakkelijk onderwerp van reflectie, maar wel een waartoe deze tekst uitnodigt. Ze zal zeker een nieuwe groep lezers lokken kennis te nemen van deze fenomenale roman waarin de eeuwige waarden van kunst en liefde worden afgezet tegen de tijdelijke en voorbijgaande druk van de geschiedenis, in dit geval het communistische systeem in de Sovjet-Unie. Dit grootse werk van de Russische literatuur is geschikt voor elke lezer en niemand mag het ongelezen laten.

Heeft dbieb dit boek?
Lees alvast de aanbeveling op tips van dbieb.

Deze succesvolle lezingenreeks is inmiddels een vertrouwd onderdeel van het programma van dbieb. Per avond staat een ander boek centraal. Vooraanstaande specialisten, veelal verbonden aan de Faculteit Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen, verzorgen de lezingen.